Bedrijfscultuur

1. verantwoordelijkheid jegens medewerkers
Geef het individuele potentieel van elke medewerker ten volle
Huur en promoot de juiste mensen
De ontwikkeling van individuele professionele vaardigheden bevorderen en aanmoedigen
Zorg voor voortdurende constructieve feedback
Moedig medewerkers aan om te innoveren en te veranderen

2. verantwoordelijkheid jegens het team
Creëer een positieve werkomgeving
Moedig teamwerk aan
Identificeer en beloon uitstekende prestaties
Bied concurrerende vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden
Bevorder continue tweerichtingscommunicatie

3. Verantwoordelijkheden jegens klanten
Laat de klant zich tevreden voelen
Begrijp de visie en strategie van de klant
Voortdurende verbetering van onze producten, diensten en waarden
Anticipeer en voldoe aan de behoeften van de klant
Breng effectieve allianties met klanten en leveranciers tot stand

4. verantwoordelijkheid jegens de onderneming
Om ons bedrijf te ontwikkelen
Verbeter de winstgevendheid op lange termijn
Vergroot de schaal van ons bedrijf en onze klanten
Investeer constant in nieuwe producten, diensten en ondersteuning

5. verantwoordelijkheid jegens de samenleving
Het naleven van ethische praktijken
Om eerlijk en integer te handelen
Waardeer wederzijds vertrouwen en respect
Moedig diversiteit en culturele waardering in het personeelsbestand aan
De noodzaak om de gemeenschap en haar omgeving te beschermen en te verzorgen

500353205